uniformy
  • Uniformy neboli stejnokroje jsou vizitkou armády jako celku i jejích jednotlivých složek. Pokusím se jich několik představit:

        zdroje: Stráž Obrany Státu - Robert Speychal & kolektiv, MV&H s.r.o.