http://jaja.kn.vutbr.cz/~vanecek/pruzkumyLO.zip   adresa na Průzkum lehkých objektů - ke stažení

 

 

 

Otevírací doba pevnůstky B6/51/E v roce 2003

 

 

Sobota

19.dubna

13:00 - 18:00

Neděle

18.května

10:30 - 18:00

Sobota

21.června

10:30 - 18:00

Sobota

19.července

10:30 - 18:00

Sobota

23.srpna

10:30 - 18:00

Sobota

27.září

10:30 - 17:00

Úterý

28.října

10:30 - 16:00

 

 

http://www.csopevneni.aktualne.cz   zdroj otevírací doby