knihovna                                   půjčovna - co vy na to?

    Knihy jsou mými přáteli, rádci, průvodci, bez knih bych byla ničím.

    moje knihovna - řazeno abecedně, ne dle kvality a oblíbenosti :-)
    A věže mlčí...
                 Ota Holub
    Areál československého opevnění Hlučín - Darkovičky
                 Jiří Hořák
    Československá vlastivěda díl II.
                 Horizont - Praha 1969
    Československé opevnění 1935-1938
                 Lubomír Aron a kol.
    Dělostřelecká tvrz Bouda z let 1936-1938
                 kolektiv autorů
    Hraničáři pod Luží ´38 - sborník příspěvků
                 kolektiv autorů
    Králická pevnostní oblast - průvodce a mapa
                 Armyfort s.r.o.
    Muzea Československého opevnění, úsek Moravská Ostrava a Opava
                 Jiří Hořák
    Muzea a památníky - malý průvodce
                 Martin Ráboň, vydáno 2003
    Opevnění a turistické zajímavosti podél česko-polské hranice
                 Agentura pro rozvoj cestovního ruchu s.r.o. Opava
    Opevnění na Stříbrsku vybudované v letech 1936-1938 /lehká opevnění v západních Čechách/
                 Vladimír Bednár, vydáno 2001
    Osudný rok 1938 v břeclavském regionu
                 OV ČSPB - r. vydání 1989
    Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
                 V. Kupka, V. Čtverák. T. Durdík. M. Lutovský. E. Stehlík
    Pevnosti Maginotovy linie v Boji I.
                 Zdeněk Novák, Ing. Zuzana Pilecká
    Pevnosti sv. 1 Fortové pevnosti a jejich místo v dějinách opevňování
                 Vladimír Kupka
    Pevnosti sv. 2 Lexikon tvrzí čs. opevnění
                 Eduard Stehlík
    Pevnosti sv. 8 Opevnění z let 1936-38 na Šumavě
                 Karel Hřídel a Radan Lášek
    Pevnosti sv. 9 Pevnost Praha
                 Vladimír Kupka
    Pevnosti sv. 13 Střekov - Děčín - Hřensko
                 Zdeněk Bauer
    Pevnosti sv. 14 Vltavská linie
                 Radan Lášek
    Pevnosti sv. 17 Liběchovská příčka
                 Jaroslav Beneš a kolektiv
    Pevnosti sv. 18 Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935-1938
                 Eduard Stehlík a kolektiv
    Pevnosti sv. 20 Šluknovský výběžek
                 B. Hamák a F. Beran
    Pevnosti sv. 24 Králický Sněžník
                 Tomáš Šetina a kolektiv
    Pevnosti sv. 25 Lužické Hory
                 J. Beneš, B. Hamák a J. Stejskal
    Pěchotní srub K-S 5 a přilehlý úsek
                 KVH "KRALKA"
    Pěchotní srub MO-S 11 "U Posedu"
                 kolektiv autorů KVH I. prapor 2004
    Pohraniční opevnění na Opavsku a Bruntálsku, jeho výstavba a osudy
                 Josef Durčák, Oldřich Gregar"
    Sborník 5/1 a 5/2 Muzea revolučních bojů a osvobození v Ostravě + Průvodce opevněním na severní Moravě
                 vydáno r. 1988
    Těžké opevnění na Rokytnicku
                 Jiří Novák
    Těžké opevnění v úseku "ŽSV I - Staré Město pod Sněžníkem"
                 Jiří Novák
    Tvrze Československého opevnění 1935-1938 I.
                 Zdeněk Komanec, Michal Prášil - vydáno r. 1998
    Září třicet osm
                 Jiří Hronek - vydáno 1945

    moje knihovna - literatura souvisejíci s vojenstvím a blízkými hobby
    Czech Tigers in detail /fotomanuál pro modeláře/ Wings & Wheels Publicantions nr. 3
                 Petr Soukop a kolektiv
    Scale Railway Loads, Bridges, Accessories in all sizes /katalog nákladů na modely železničních vagónů,
                 mosty, příslušenství ve všech měřítcích
                 DUHA - webkontakt v sekci Odkazy
    Poslové zapomenuté budoucnosti
                 Václav Lídl
                 informativní publikace o čs. dálnicích 1935-1950

    půjčeno z Městské knihovny Třinec
    Osudové okamžiky Československa
                 Karel Pacner
    Září 1938
                 Miloslav John
    Souostroví Gulag
                 Alexandr Solženicyn
    Co dal Masaryk armádě a brannosti národa
                 Silvestr Bláha
    Stráž Obrany Státu
                 Robert Speychal a kol.
    Československé & České vojenské odznaky (1922-1997)
                 pplk. v.v. Ing. Zdeněk Krubl


    půjčeno od kamarádů
    Zrazené pevnosti
                 Ota Holub
    objev měsíce dubna 2003 - existence časopisu ATM :-)